SPZ---back.jpg

spz--nadpis2--cz.jpg

 

Stromy pro život

 

Již 13 let společně sázíme Stromy pro život®. Přírodu v Česku a na Slovensku jsme už obohatili o

530 268 stromů. Office Depot si uvědomuje, že každý balík papíru, jenž ve firmě projde rukama, byl kdysi součástí živého stromu. Cítí zodpovědnost, kterou má k prostředí, v němž všichni žijeme, a chce přírodě − zejména lesům − společně s vámi pomáhat.

Proto za každých 50 odebraných balíků papíru Office Depot nebo Papirius vysadí 1 strom.

Nejsme lhostejní a ekologicky se angažujeme nejen výsadbou:

 

• Katalog je tištěný na 100% recyklovaném papíru.
• Pro rozvoz používáme z 80 % recyklované kartonové krabice.
• Jsme zapojeni do systému třídění odpadů EKO-KOM.
• V roce 2008 jsme certifikovali systém environmentálního managementu (norma ISO 14001).

 

SPZ--nadpis2.jpg

 

Ekologické produkty

Šetrné k přírodě. Office Depot nabízí více než 2 000 produktů, které jsou vyráběny z recyklovaných 
nebo recyklovatelných materiálů.

 

Ekologické indikátory

Snadná možnost volby. Každý výrobek má v popisu detailně vyznačeny své ekologické parametry od recyklovatelnosti 
až po energetickou úspornost.

 

 

 


 

 

 


home-icon-50x34px.pngNa úvodní stránku